Halloween och Allhelgona – vad är vad och när är det?

halloween 2018

Höstens stora högtid har på senare år blivit Halloween och vi börjar redan se affärerna fyllas med Halloweenkostymer och blomsteraffärerna med färggranna pumpor. Halloween är en ganska ny högtid i Sverige och meningarna om den går isär. En del tycker att det bara är ett amerikanska kommersiellt jippo som handeln framhäver för att sälja mer, medan andra har tagit den mysrysiga högtiden till sig och firar ordentligt. Men hur är det nu med de här gamla och nya högtiderna, vad är vad och när är det?

Alla helgons dag och Allhelgonadagen

Alla helgons dag är en kyrklig högtid som vi firat till helgon och martyrers ära sedan medeltiden. Den inföll tidigare alltid den 1 november men flyttades 1772 till första söndagen i november. Vid den svenska helgdagsreformen 1953 flyttades den till den lördag som infaller mellan den 31 oktober och 6 november (för att man skulle få en arbetsfri lördag). 2018 är det Alla helgons dag den 3 november. Samtidigt ändrade man då almanackans namn den 1 november till Allhelgonadagen. Detta är alltså inte samma sak. Allhelgonadagen är alltid den 1 november. Alla helgons dag alltid en lördag.

Seden att tända ljus på gravarna i allhelgonatid växte i Sverige fram mot slutet av 1800-talet.

Alla själars dag

I den katolska kyrkan firar man den 2 november ”Alla själars dag”, då man ska minnas sina döda. Detta upphörde i och med reformationen i protestantiska länder, men ”Alla själars dag” återinfördes av den svenska kyrkan 2002, då på söndagen efter Alla helgons dag.

Kul att veta är att i Mexiko har katolska kyrkans ”Alla själars dag” smält samman med indianska skördefesttraditioner och skapat ”Día de muertos” – då man tror att de döda kommer tillbaka och hälsar på sina levande släktingar och offrar till dem – så som så levande beskrivs i Pixars animerade film ”Coco”.

Halloween

I anglosaxiska länder har Alla helgons dag legat fast den 1 november, följaktligen har man firat kvällen innan som ”All Hallows’ Eve”, senare ”Halloween”. Halloween infaller alltså alltid dagen innan ”All Hallows’ Day”, det vill säga den 31 oktober. I Sverige finns de de som menar att man då också klan fira Halloween dagen innan vår egen Alla helgons dag, det vill säga på fredagen. I praktiken firas det nog Halloween hela veckan runt månadsskiftet oktober-november som också brukar sammanfalla med skolornas höstlov.

Halloween är framförallt ett folkligt firande som växt fram i USA. Ursprunget tror man främst är keltiskt och som kom med immigranter från Irland och Skottland. På de brittiska öarna firade kelterna ”Samhain” när skördesäsongen var slut, och denna natt trodde man också att många osynliga krafter var i rörelse och att de dödas själar kunde återvända till jorden. Det amerikanska firandet har sedan fått impulser även från annat håll, men en gemensam faktor har varit vidskepelse. Det moderna firandet innehåller också mycket av spöken, häxor, skelett och monster – men idag på ett mer skämtsamt sätt, där barn klär ut sig och busar.

Halloweenfirandet kom egentligen till Sverige först på 1990-talet, sedan dess har det växt, inte minst för barnen, och kan nu anses vara en etablerad högtid.

Läs mer om att fixa Halloweenfest här>>

Här finns en hel massa tips om hur du fixar en kul Halloweenfest för stor och liten>>

 

Sending
User Review
4.78 (9 votes)